fagmann.no
Fagmann.no hjelper deg å velge riktig håndverker
Jeg leter etter:    Fylke:

Nye byggblanketter trer i kraft

Som følge av ny plan- og bygningslov, ny teknisk forskrift (Byggteknisk forskrift 2010) og ny byggesaksforskrift har byggblankettene blitt revidert, i tillegg til at det er kommet til noen helt nye. De nye og reviderte byggblankettene vil ha virkning fra 1. juli 2010.

Hovedendringer i byggblankettene:

  • Melding om tiltak bytter navn til ”Søknad om tiltak uten ansvarsrett” (Byggblankett 5153).
  • Søknad om lokal godkjenning av foretak bytter navn til ”Vedlegg til søknad om ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning” (Byggblankett 5159).
  • Gjennomføringsplan er ny. Denne blanketten gjelder for alle tiltak med ansvarsrett (Byggblankett 5185).
  • Samsvarserklæring er ny. Blanketten skal ikke sendes inn til kommunen, men til ansvarlig søker. Ansvarlig søker fører denne inn i gjennomføringsplanen (Byggblankett 5148).
  • Kontrollerklæring skal brukes av foretak som kommunen har besluttet at skal ha uavhengig kontroll. Erklæringen skal sendes til ansvarlig søker (Byggblankett 5149:2010).
  • Søknad om ansvarsrett er endret vesentlig som følge av ny forskrift (Byggblankett 5181-1 og -2).
  • Søknad om midlertidig brukstillatelse og søknad om ferdigattest er nå splittet opp i to blanketter (Byggblankett 5169 og 5167).
Nye byggblanketter fra 01 juli
 * Alle de nye blankettene vil være tilgjengelig i Standard Norge sin nettbutikk fra 1. juli 2010 *

Viktige lenker: 
Oppdateringer og videre arbeid med blankettene i 2010 og 2011
Det har vært en krevende prosess for Standard Norge å ferdigstille alle blankettene innen fristen. Det meste er ferdig og 21 blanketter blir tilgjengelig 1. juli. Noen blanketter vil ha behov for mindre justering. Dette vil bli foretatt i løpet av året. Tilbaketrukkede blanketter vil være tydelig merket, og gyldige blanketter vil til en hver tid være tilgjengelig i vår nettbutikk. Abonnenter på Standard Norge sitt e-blankettsystem vil løpende få oppdaterte blanketter inn i sine abonnementer.

I tillegg vil avfallsblankettene først bli tilgjengelige til høsten 2010. Nye forskriftskrav om uavhengig kontroll trår i kraft i juli 2011. Til samme tid vil en ny standard for kontroll fastsettes. Med utgangspunkt i dette vil nye kontrollblanketter utformes. Disse vil foreligge samtidig som forskriftskravene blir gjeldende.

Bruk av gamle blanketter i pågående prosjekter
I pågående prosjekter vil man kunne bruke gamle blanketter. Disse vil være tilgjengelig som tilbaketrukkede blanketter og kan abonneres på, på lik linje som de gyldige nye blankettene. De kan også kjøpes i nettbutikken.